• http://wowslider.com/
  • http://wowslider.com/
  • http://wowslider.com/
http://wowslider.net/ by WOWSlider.com v8.7
   
សាខា និង បញ្ចរ
សាខា


-សាខា ក្រុងសៀមរាប
បណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ ៦ កែងនឹងផ្លូវស៊ីវុត្ថា ក្រុងសៀមរាប
ទូរស័ព្ទ៖(៨៥៥) ៦៣ ៩៦៤​ ៧៤១-២
ទូរសារ៖(៨៥៥) ៦៣ ៩៦៤ ៧៤៣

 


-សាខា​ ខេត្ត​កំពង់ចាម
ផ្ទះលេខ ៤៦ ផ្លូវជាតិលេខ​៧​ ភូមិ៩ ខេត្ត​កំពង់ចាម
ទូរស័ព្ទ៖(៨៥៥) ៤២ ៩៤២ ១៤៩
ទូរសារ៖ (៨៥៥) ៤២ ៩៤២ ១៥០


-សាខា ក្រុងព្រះសីហនុ
ផ្ទះលេខ ២០៨ ផ្លូវ​​ឯករាជ្យ ​ក្រុងព្រះសីហនុ
ទូរស័ព្ទ៖(៨៥៥)​ ៣៤ ៩៣៤ ១២០
ទូរសារ ៖(៨៥៥) ៣៤ ៩៣៤ ១២១

 


-សាខា ផ្សារថ្មី
ផ្ទះលេខ​១១៣-១១៦ មហាវិថីព្រះមុន្នីវង្ស រាជធានី ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥)​ ២៣ ២២០​ ០០០
ទូរសារ៖ (៨៥៥) ២៣ ៤២៦​ ៦២៨


-សាខា ខេត្តបាត់ដំបង
ផ្ទះលេខ ១៦៣ មហាវិថីព្រះមុន្នីវង្ស
ទូរស័ព្ទ៖(៨៥៥) ២៣​ ៨៨៣ ៦២១
ទូរសារ៖(៨៥៥) ២៣ ៨៨៣ ៤៧៥​

 

 


 
បញ្ចរ
រាជធានី ភ្នំពេញ   ខេត្ត​

-សណ្ឋាគារ ណាហ្គាវីល
ទូរស័ព្ទ៖(៨៥៥) ២៣​​ ២១០​ ៩០០
(៨៥៥) ២៣ ២១៦​ ៣៧១
ទូរសារ៖(៨៥៥) ២៣​ ២១៦ ៣៧២

-អាកាសយានដ្ឋានភ្នំពេញ
ព្រលានយន្តហោះភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ៖(៨៥៥) ២៣ ៨៩០​ ២២០​
ទូរសារ៖(៨៥៥) ២៣ ៨៦៦ ០៧៥

-អាកាសយានដ្ឋានសៀមរាប

អាកាសយានដ្ឋានអន្ដរជាតិអង្គសៀមរាប
ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥) ៦៣ ៩៦៣ ១៦៥
ទូរសារ៖ (៨៥៥) ៦៣ ៦៩៣ ១៦៦


-ផ្សារឡាក់គី

ផ្ទះលេខ ១៥៨អឺ០ មហាវិថីព្រះសីហនុ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥) ២៣ ២២៤ ៣០០
ទូរសារ៖(៨៥៥) ២៣ ២២៤ ៣០១​


-កែងផ្លូវព្រះមុន្នីវង្ស
ផ្ទះលេខ២៤៦​អ០ មហាវិថីព្រះមុន្នីវង្ស កែងនឹងផ្លូវ១៥៤ ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ៖(៨៥៥) ២៣​ ២២៤​ ២៨០
ទូរសារ៖(៨៥៥) ២៣ ២២៣ ៧០២

-ព្រំដែនប៉ោយប៉ែត
សណ្ឋាគារ Howah Genting ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥) ៥៤ ៦៦១០ ៨៨៨
ទូរសារ៖ (៨៥៥) ៥៤ ៩៦៧ ៤៧៣

-មាត់ទន្លេ១
ផ្ទះលេខ ៣៤៩អឺ០​ ផ្លូវ​ព្រះស៊ីសុវត្ថិ ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ៖(៨៥៥) ២៣​​ ២២០ ៣៨១​
ទូរសារ៖(៨៥៥)​ ២៣ ២២០ ៣៨២

-មាត់ទន្លេ២
ផ្ទះលេខ ២៦៣អឺ០​ ផ្លូវ​ព្រះស៊ីសុវត្ថិ ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ៖(៨៥៥) ២៣​​ ២២០ ២៦០
ទូរសារ៖(៨៥៥)​ ២៣ ២២០ ២៦១


-ក្រុងសៀមរាប២
ផ្ទះលេខ៣៤៨ មហាវិថីស៊ីវុត្ថា ក្រុងសៀមរាប
ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥) ៦៣ ៩៦៥ ៣១៥
ទូរសារ៖ (៨៥៥) ៦៣ ៩៦៥ ៣១៦


-ម៉ៅសេទុង
ផ្ទះលេខ ១៣១B​ ​មហាវិថី​ម៉ៅសេទុង  ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥)២៣​​ ២២២ ០២១
ទូរសារ៖(៨៥៥) ២៣ ២២០ ៣៦០

-ផ្សារសុវណ្ណា
ផ្ទះលេខ A០៧ ផ្លូវ​២៧១ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥) ២៣​​ ២១៦​ ៤២៦​
ទូរសារ៖(៨៥៥) ២៣ ២១៦ ៤២៧

-ព្រំដែនបាវិត
រម្មណីយដ្ឋានម៉ាកាវ ខេត្តស្វាយរៀង
ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥)​ ៤៤ ៩៤៦ ០៤៣
ទូរសារ៖ (៨៥៥) ៤៤ ៩៤៥ ៦៨១

-ផ្សារហេងលី
ផ្ទះលេខ ៧B​ ផ្លូវ ២៧១
ទូរស័ព្ទ៖  (៨៥៥) ២៣ ៨៨០​ ៤០៨
ទូរសារ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៨០​ ៤៣៨

-ពោធិ៍ចិនតុង
ផ្ទះលេខ ៦០០អឺ០ ផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ី​ ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ៖(៨៥៥)​ ២៣ ៨៦៦ ៣៣៨
ទូរសារ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៦៦ ៣៣៩

-ក្រុងព្រះសីហនុ២
ភូមិ៤ ឃុំ៤ ខេត្តព្រះសីហនុ
ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥) ៣៤ ៩៣៤ ៥០៨
ទូរសារ៖ (៨៥៥) ៣៤ ៩៣៤ ៥០៩

-ផ្សារថ្មី
ផ្ទះលេខ ១៦៣ មហាវិថីព្រះមុន្នីវង្ស
ទូរស័ព្ទ៖(៨៥៥) ២៣​ ៨៨៣ ៦២១
ទូរសារ៖(៨៥៥) ២៣ ៨៨៣ ៤៧៥​ >

-ស្ទឹងមានជ័យ
ផ្ទះលេខ ១៨B​ ផ្លូវ មុន្នីរ៉េតស្ទឹងមានជ័យ
ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥) ៩២ ៥៥០ ៦២២


-ខេត្តកំពត
ផ្ទះលេខ​១៦ ផ្លូវលេខ ៧មករា ខេត្តកំពត
ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥) ៣៣ ២១០ ៣១៣
ទូរសារ៖ (៨៥៥) ៣៣ ២១០​ ៣២៣

-ផ្សារដើមថ្កូវ
ផ្ទះលេខ ៦៣៦A​ ផ្លូវ​ ២៧១ ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ៖(៨៥៥) ២៣​​ ២១០ ០៥២​
ទូរសារ៖(៨៥៥) ២៣ ២១០ ០៥៣​

-ទួលគោក
ផ្ទះលេខ ៩២D ផ្លូវ​២៨៩ ទួលគោក
ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥) ២៣​​ ៨៨៤​ ៣៦៨​
ទូរសារ៖ (៨៥៥)  ២៣ ៨៨៤ ២៦៧

-តាខ្មៅ
ផ្ទះលេខ ១០៥ ផ្លូវជាតិលេខ០២ ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្ត​ កណ្តាល
ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥) ២៣ ៤២៥ ១១៩
ទូរសារ៖ (៨៥៥)​ ២៣ ៤២៥ ១២០

 
 
   ការិយាល័យកណ្ដាល
   ផ្ទះលេខ​៣៣៣ មហាវិថីព្រះសីហនុ រាជធានី ភ្នំពេញ
    Swift     CABCKHPP
   Email    customerservice@cab.com.kh
 
 
 

© Copyright 2017 Cambodia Asia Bank Ltd.